DEZS.EXTRA.HU
tételek gyűjteménye
 

Kezdőlap
Tételek
gardening.ro erdélyi kertészeti portál

A XIX. század második felének magyar szépprózája PDF Nyomtatás E-mail
Írta: dezs   
Share this!
Irodalom tétel

A XIX. század második felének magyar szépprózája

 

 

 

- A regény műfaji sajátosságai :

  Két alapvető regénytípus : - Kalandregény

                                            - Fejlődésregény (pl.: Candide)

 

A XIX. században megváltozik a regény műfaji sajátossága.

Regény (jellemzés) : - Van cselekménye, ami általában több szálon fut.

                                 - Van főhőse, aki köré az események csoportosulnak.

                                 - Van társadalomképe és világképe.

 

XIX. századi regény - Két stílusirányzat : - Romantika

                                                                  - Realizmus

 

A kor nagy regényírói : Jókai Mór, Kemény Zsigmond, Jósika Miklós,

                                     Mikszáth Kálmán, Eötvös József

 

 

 

1. kérdés

 

Romantikus látásmód Jókai műveiben - egy szabadon választott...

 

 

 

- Jókai Mór (1823-1904)

  Komáromban született.

  Részt vesz az 1848-as márciusi eseményekben és a szabadságharcban.

  Ismert alakja a forradalomnak.

  Felesége a kor egyik legnagyobb színésznője (Laborfalvi Róza).

  A XIX. század második felében alkotja regényeinek a legnagyobb részét.

  (130 regényt írt Jókai.)

  „A század krónikása.”

  A magyar történelem legfontosabb eseményeit ő örökítette meg.

  - pl.: A kőszívű ember fiai

  A polgárosodó Magyarország bemutatása.

  - pl.: Az arany ember, Fekete gyémántok

 

  Jókai kalandregényeket is írt.

  A regény társadalmi szerepe megváltozik a század második felében.

  - Olvasmányos, érdekes legyen.

  Romantikus látásmód : - Különleges, rendkívüli kalandok, helyszínek.

                                       - Mindegyik figurája egy kicsit sematikus.

                                       - Önfeláldozás.

                                       - A hős jelleme általában nem változik.

                                       - Meglepő, váratlan fordulatok.

                                       - Nagy és tiszta érzelmek.

  A XIX. század jellemző értékei : - Hazaszeretet.

                                                       - Önfeláldozás.

 

  Realizmus (Utolsó nagy korszaka Jókainak.)

  - Megjelennek Jókai műveiben a realista vonások, de soha nem válik teljesen

    realista íróvá.

  - pl.: Az arany ember

           - Társadalmi háttér : Hogyan lehet meggazdagodni ?

           - A polgárság problémái.

 

  Műelemzés : - A mű történeti ideje.

                       - Társadalmi környezet.

                       - A regény főszereplői.

                       - Rövid cselekmény.

                       - Jellemábrázolás.

                       - A mű üzenete és stílusa.

 

 

 

2. kérdés

 

A novella műfaji sajátosságai, szerkesztése, témaválasztása Mikszáth...

 

 

 

- Mikszáth Kálmán (1847-1910)

  Későn találja meg a saját írói stílusát (10 évig próbálkozik).

 

  Két novelláskötet : - Tót atyafiak

                                 - A jó palócok

 

  Mikszáth képes megújítani a novellairodalmat.

 

  Novelláinak a jellemzése :

            - Nagyon erős bennük a saját élményanyag (főleg a gyermekkor).

            - A novellái rövidek, cselekményük egyszálú, nem szerteágazó.

            - Kevés a szereplőjük.

            - Szűkszavú a leírás.

            - Inkább apró megfigyelésekből és tényekből áll össze.

            - Sok bennük a sejtelmezés.

            - Nagyon sok a tragikus novellája, amely leginkább a népballadákat idézi fel.

            - A társadalmi háttér valóságos.

            - A szereplők jelleme reális és pontos.

            - Megjelennek bennük a társadalmi problémák.

            - Akadnak bennük romantikus elemek, de egyre inkább közelednek a realizmushoz.

 

  Mikszáth először kezdi használni a magyar tájszólást az irodalomban.

  Téma : A paraszti világ.

 

  Novellák : - Szegény Gélyi János lovai

                      Tragikus novella.

                      (Balladai jellegű.)

                   - Lapalja híres dudás

 
< Előző   Következő >
Tanulási segédletek
Kötelező olvasmányok elemzései
Irodalom vázlatok
Történelem tételek
Nyelvtan tételek
Számítástechnika tételek
Szociológia tételek
Angol tételek
Növényvédőszer kémia tételek
Elsősegély tételek
Vállalkozásgazdaságtan tételek
Irodalom tételek 2.
Nyelvtan szóbeli tételek
Történelem tételek 2.
Biológia tételek
Angol szóbeli tételek
Angol nyelvtan tételek
Irodalom tételek 3.
Filozófia tételek
free counters
 
Template source from www.webhomez.net. Converted to Mambo template by Your Mambo Design.
© 2018 dezs.extra.hu - tételek gyűjteménye
Joomla egy nyílt forráskódú rendszer, mely a GNU/GPL Licensz alatt áll.