DEZS.EXTRA.HU
tételek gyűjteménye
 

Kezdőlap
Tételek
gardening.ro erdélyi kertészeti portál

Az élőszó zenei kifejezőeszközei PDF Nyomtatás E-mail
Írta: dezs   
Share this!
Magyar nyelvtan tétel

Az élőszó zenei kifejezőeszközei

 

 

A hangzó beszéd sok vonásban különbözik a leírt szövegtől, mert a hangzásforma is részt vesz a gondolat és az érzelem kifejezésében. Ennek a csak fülünkkel érzékelhető sajátos jelrendszernek: a nyelv zenei eszközeinek sokféle összefoglaló elnevezése van a nyelvtudományban. Leggyakoribb név a mondatfonetikai eszközök (a mondatra, a szövegre épül, de zenei, akusztikai jellegűek).

Az élőbeszéd zeneiségének sokféle összetevője van:

- a hangsúlyos és a hangsúlytalan részek váltakozása (ritmus alapja)

- hangmagasság ingadozása (dallammenet alapja)

- hangterjedelem (felső, középső és alsó hangfekvés)

- hangszínezet

- szünetek

- beszédsebesség, tempó.

Mint nyelvi eszközök természetesen ezek egyezményesek és társadalmiak és fontos szerepük van a gondolatcserében. A beszélő egyénisége szerint szabálytalanabb, ösztönösebb, egyéni változatot engednek meg (pl.: vki. hadar). Az érzelmek közvetlen kifejezéséhez hozzátartozik a gesztusnyelv.

Hangsúly: a mondat bizonyos szavainak első szótagjára eső erőtöbblet, nyomaték (mindig az első szótagra esik a hangsúly).

a: szóhangsúly. Ennek nincsen szerepe a szavak jelentésmegkülönböztetés-ében. A hangsúlyt mindig a szó első szótagja kapja: főhangsúlyos.

b: mondathangsúly. A mondatok egy részében azonos hangerejű szakaszhangsúlyok vannak, de vannak az ún. nyomatékos mondatok, amelyben az előzményekhez képest új, lényeges közléselemet tartalmazó szakasz kiemelkedő  hangsúlyát nevezzük mondathangsúlynak.

c: szakaszhangsúly. A hangsúlyos szótagtól a következő hangsúlyos szótagig tartó egységek a szakaszok. A szakasz a hangsúlyozás alapegysége, ennek első szótagja hordozza a szakaszhangsúlyt.

A hangsúly szerepe: az érzelmi hangsúllyal azt emeljük ki, ami az előzményekhez képest új, és az előtérbe akarjuk helyezni, de az erősebb nyomaték kifejezheti a beszélő érzelmeit is.

Hanglejtés: (dallammenet). A hanglejtés a beszéd dallama. Az átlagos beszédben három hanglejtést különböztetünk meg: alsó, középső, felső. A hanglejtés a hangmagasság mozgása a hangfekvés szintjei között. A hangsúlyos szótagtól hangsúlyos szótagig tartó szakasz az alapegysége. Fontos szerepe van a beszéd árnyalásában, tagolásában.

Hanglejtésformák:

  I. eső-ereszkedő

 II. eső: hangmagasság változása gyors

III. lebegő

IV: emelkedő-eső

 V eső-ereszkedő-szökő

VI. szökő: hangmagasság változása gyors.

Feladata:

- a más nyelvi elemmel nem jelölt mondatfajták megkülönböztetése.

- a beszéd szerkezeti tagolása

- a beszélők érzelmeinek kifejezése

 

 

 

Szünet: a szünet elsősorban a nyelvi egységek összekapcsolásával és elkülönítésével járul hozzá a szöveg értelmezéséhez.

Feladatai:

- érzelmi, értelmi kiemelés

- a levegővétel

- jelzi a bekezdések és a szorosabban összetartozó részek végét

- részt vehet a mondatrészek értelmezésében

- érzelemkifejező, felhívó szerepe is van

Beszédtempó: a szünettel szorosan összefügg a beszédtempó, mert gyorsnak akkor érezzük a beszédet, ha kevesebb és rövidebb szünet van benne.

Feladatai:

- gondolatközlő eszköz (pl.: ha fontos dolgot közlünk akkor lassabban beszélünk, a már ismert közlést különösen a közbevetést gyorsan mondjuk).

nyelvi kód=jelrendszer

vokális kód=a zenei kifejezőeszközök jelrendszere             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
< Előző   Következő >
Tanulási segédletek
Kötelező olvasmányok elemzései
Irodalom vázlatok
Történelem tételek
Nyelvtan tételek
Számítástechnika tételek
Szociológia tételek
Angol tételek
Növényvédőszer kémia tételek
Elsősegély tételek
Vállalkozásgazdaságtan tételek
Irodalom tételek 2.
Nyelvtan szóbeli tételek
Történelem tételek 2.
Biológia tételek
Angol szóbeli tételek
Angol nyelvtan tételek
Irodalom tételek 3.
Filozófia tételek
free counters
 
Template source from www.webhomez.net. Converted to Mambo template by Your Mambo Design.
© 2018 dezs.extra.hu - tételek gyűjteménye
Joomla egy nyílt forráskódú rendszer, mely a GNU/GPL Licensz alatt áll.