DEZS.EXTRA.HU
tételek gyűjteménye
 

Kezdőlap
Tételek
gardening.ro erdélyi kertészeti portál

A névszók PDF Nyomtatás E-mail
Írta: dezs   
Share this!
Magyar nyelvtan tétel

A névszók

 

A szófajok csoportjában megkülönböztetünk névszókat ami több különböző csoportot tart egybe. Ezek: a főnév, melléknév, számnév és a névmás (következő tétel).  

A névszók jelei:

- a többes szám jele a -k. A megnevezett dolgok többségére utal. Pl.: házak.

- a birtokjel az -é. A személyt vagy dolgot a hallgató számára ismert birtokszó birtokosának mutatja. Pl.: barátodé.

- a birtoktöbbesítő jel az -i, -ai/-ei, -jai/-jei. Birtokviszonyban a birtok többségére utal. Pl.: könyvei.

- a birtokos személyjelek -m, -d, -a/-e, -ja/-je, -nk, -unk/-ünk, -tok/-tek/-tök, -k, -uk/ük,            -juk/-jük. A birtokos számát és személyét jelöli a birtokszón. Pl.: házam.

- a fokjelek a -b/-bb, leg-/legesleg-. A tulajdonságok összehasonlításának kifejező eszközei: magasabb.

- a kiemelő jel az -ik. A megnevezett dolgok másoktól való nyomatékos elkünönítésére szolgál. Csak közép- vagy felsőfokú melléknevekhez járul. Pl.: szebbik.

 

1. Főnév: 

A főnév a valóságban is létező, vagy ilyennek képzelt élőlények, élettelen tárgyak vagy gondolati dolgok nevét jelöli. A főnevek jelölhetnek valóságos vagy ilyennek gondolt fogalmakat: ezek a konkrét főnevek. Megnevezhetnek elvont fogalmakat, jelenségeket  is, ezeket elvont főneveknek nevezzük. A konkrét főneveknek jelentésük alapján két csoportja van: a köznevek és a tulajdonnevek. A köznév több egyforma dolog közös megnevezése. A tulajdonnév valakinek vagy valaminek saját, megkülönböztető neve.

 

A köznevek fajtái:

Jelentésük:

Példák:

egyedi név

hasonló egyedek közös neve

    

kutya, király, fiú

gyűjtőnév

több egyedből álló csoport neve

lakosság, nyáj, hegység

anyagnév

a legkisebb rész is azonos az egésszel

arany, vas, juh

 

 

A tulajdonnevek fajtái

Példák

személynév

Petőfi Sándor, Kati, Jóska

földrajzi név

Dunántúl, Szeged, Svájc

intézménynév

Nemzeti Múzeum

címek

Nők Lapja

márkanevek

Suzuki, Pepsi Cola, Colgate

 

A főnév a mondatban ragok segítségével bármely mondatrész szerepét betöltheti.

Kötlező toldalékaik:

- többes szám jele, birtokjel, birtoktöbbesítő jel, birtokos személyjel és néha a fokjelek.

 

 

 

 

2. Melléknév:

A melléknév személyek, tárgyak, dolgok tulajdonságait kifejező szó. A mondatban leggyakrabban jelző. Lehet állítmány vagy határozó is. A melléknevet fokozhatjuk: alsó-, középső-, felsőfok (ezen kívűl van túlzófok is: legeslegjobb). Pl.: jó, jobb, legjobb. A fokozás jelei: -b/-bb, leg-/legesleg-.

Sajátos toldalékok: a fokjelek, kiemelő jel és a többes szám jele.

 

3. Számnév:

A számnév személyek, dolgok, tárgyak mennyiségét, vagy sorban elfoglalt helyét kifejező szó. Két faja a határozott és a határozatlan számnév. A határozott számnév pontosan megnevezi a számot vagy a sorrendi helyet. Lehet tőszámnév (kettő), törtszámnév (ketted), és sorszámnév (második). A mondatban lehet jelző, állítmány, számhatározó és számállapot-határozó.

Sajátos toldalékok: a fokjelek, kiemelő jel és a többes szám jele.

 
< Előző   Következő >
Tanulási segédletek
Kötelező olvasmányok elemzései
Irodalom vázlatok
Történelem tételek
Nyelvtan tételek
Számítástechnika tételek
Szociológia tételek
Angol tételek
Növényvédőszer kémia tételek
Elsősegély tételek
Vállalkozásgazdaságtan tételek
Irodalom tételek 2.
Nyelvtan szóbeli tételek
Történelem tételek 2.
Biológia tételek
Angol szóbeli tételek
Angol nyelvtan tételek
Irodalom tételek 3.
Filozófia tételek
free counters
 
Template source from www.webhomez.net. Converted to Mambo template by Your Mambo Design.
© 2018 dezs.extra.hu - tételek gyűjteménye
Joomla egy nyílt forráskódú rendszer, mely a GNU/GPL Licensz alatt áll.