DEZS.EXTRA.HU
tételek gyűjteménye
 

Kezdőlap
Tételek
gardening.ro erdélyi kertészeti portál

Irodalom tételek 3.
Berzsenyi Dániel költészete PDF Nyomtatás E-mail
Írta: dezs   

Berzsnyi Dániel 1776. május 7-én született a dunántúli Hetyén. Középbirtokos családból származik. Édesapja ügyvéd volt, de leginkább a gazdálkodással foglalkozott. Apja úgy gondolta, hogy fiát előbb megtanítja a gazdálkodásra és csak utána adja tanulni. Megtanította írni, olvasni. Berzsenyi 13 évesen kerül egy soproni iskolába, ahol sokszor megszegte a szabályzatott, majd megszökött. Katonának állt, de innen is megszökött.


Középiskolai tanulmányait nem fejezte be. Sopron azért mély nyomot hagyott az ifjú Berzsenyiben: remekül megtanult latinul és németül (Sopronban sokan voltak német nemzetiségűek). Apjának nem tetszett fia életmódja, az iskolai kimaradások, a befejezetlen tanulmányok. Ellenséges hangulat alakult ki közöttük. Emiatt az ifjú kötlő nem Hetyére, hanem Niklára, nagybátyjához ment. Néhány évre még visszaköltözött apjához, de teljesen elhidegültek egymástól. Kettőjük között anyja volt az összetartó erő, aki 1794 őszén meghalt.  1799 májusában feleségül vette Dukai Takács Zsuzsannát, s ennek következtében Sömjénben telepedtek meg, ahol Berzsenyi saját ura, földbirtokos lett. 1804-ben Niklára költöztek, ahol Berzsenyi elkezdte vagyongyűjtési tervének végrehajtását, s ennek eredményeként élte a gazdag falusi földbirtokosok egyszerű életét.

Írói pályája már 20 esztendős korában kezdetét vette. Titokban írta verseit, nem mutatta meg őket még családtagjainak sem. 1803-ban Kis János felfedezte benne a költőt, s elküldte Berzsenyi verseit Kazinczynak, aki elolvasta őket, s tetszésének egy levélben adott hangot, amire Berzsenyi választ írt, s ezzel megkezdődött évekig tartó levelezésük. 1813- papok és szerzetesek által gyűjtött pénzen kiadták az első, 77 verset tartalmazó verseskötetét. A második tötetet 1816-ban jelentették meg, ami az elsőhöz képest 10 verssel többet tartalmazott. Költői pályafutását gátolta a családi háttér: állandó perlekedés, anyagi károk. Ilyen állapotban érte Kölcsey kissé erőteljesen megvető kritikája. Ezek után idejének nagy részét a Kölcsey elleni bosszú kötötte le. Évekig dolgozott a válaszon, amit a Tudományos Gyűjtemény 1825. évi szeptemberi számában jelentettet meg Észrevételek Kölcsey recensiójára címmel, melyben visszautasítja az őt ért kritikát. Ezek után csak a tudománynak szentelte minden idejét.

Berzsenyi kettős életet élt: nappal kiváló gazda, éjjel pedig mint költő munkálkodott. Költöi ideálját a valóság lassan teljesen felőrölte, s elhidegült környezetétől, magába fordult.

Költészetének első szakasza két, egyértelműen szétválasztható részből állt: szerelmes versekre, és hazafias ódákra. Az utóbbiakban a dicső múltat állítja szembe a jelen  lenni - nem lenni kérdésével. Ódáiban a haza megmentésére szólítja fel a hazafiakat, s verseivel próbál meg hozzájárulni ehhez a hazamentő cselkedethez.

Egyik legtöbbet emlegetett verse a Magyarokhoz (I.). Ebben a versben a dicső múltat idézi fel, amikor még elmondhatta magáról a nép: "erős magyar". Felsorolja a hajdani nagy tetteket:

 

"Nyolc századoknak vérzivatarja közt
Rongált Budának tornyai állnak"

 

"Nem ronthatott el tégedet egykoron
A vad tatár kán xerxesi tábora"

 

"Nem folythatott meg Zápolya öldöklő
Századja s titkos gyilkosaid keze"

 

A felsorolás után Berzsenyi jogosan teszi fel a kérdést: "Mi a magyar most?". Ekkor elmondja a jelen tényeit, amelyeket  nem viselhet a magyar nemzet büszkeséggel. Róma és Karthagó példáját említi: ők is ledőltek. Ebben a költő törvényszerűséget lát, véleménye szerint "így jár minden az ég alatt". A mű jellemző vonása a lemondó pesszimuzmus.

Egy másik műve, amit Magyarokhoz (II.) címen írt, teljesen ellentéte a hasonló című elődjének. Ebben a versben az optimizmusnak ad hangot, a hajdan dicső nép romlott erkölcséhez szól: "Ébreszd fel alvó nemzeti lelkedet!". Ebben a költeményében metaforával próbálja érzékeltetni a nemzeti összefogás erejét. A sziklához hasonlítja, amit a tenger erős hullámzása lassan, de biztosan megdönt. E megdöntés idejét a szikla szilárdsága befolyásolja a legjobban. Hiába hatalmas a tenger, ha a szikla olyan kemény, hogy nem tudja szétroncsolni. Ez a kép a nyers tömeget állítja szembe a bátor hazafiassággal.

Berzsenyi életének nagy befolyásolója a vidéki gazdasági élet volt. Ez kihatott költészetére is. Elégiáinak kiindulópontjában is ez áll. Vidéki magányának legerőteljesebben az Osztályrészem című versében ad hangot. Magát egy vitorláshoz hasonlítja, amely révbe ért:

 

"Partra szállottam. Levonom vitorlám.
A szelek mérgét nemesen kiálltam."

 

"Béke már részem: lekötöm hajómat."

 

"Van kies szőlőm, van arany kalásszal
Biztató földem: szeretett Szabadság
Lakja hajlékom.

 

Ezzel viszavonulását jelképezi. E felsorolából láthatjuk,:a költő gazdaságilag szilárd alapokon élte életét. Felteszi a kérdést: "Kegyes istenimtől Kérjek-e többet?". Úgy érezte, hiányzik szívéből a tudós társaság, az olyan emberek, akikkel megoszthatja tudományos gondolatait. Csak ez hiányzott életéből.

Életének utolsó szakaszában sokszor betegeskedett, s ezt maga is észrevette. Ekkor írta szomorú, búcsúzó hangnamű verseit, mint például a  Búcsúzás Kemenes-Aljától, vagy Közelítő tél című elégiáját. Ezekben a versekben elmeséli életét, azt, hogy családi háttere miatt nem használhatta ki gyermekkorát úgy, ahogyan azt a többi átlagos gyerek tette. Rádöbben, hogy az ifjúság képei elmúltak, s csak a szomorú jelen maradt a számára. A Közelítő tél című versét így kezdi:
"Hervad már ligetünk, s díszei hullanak.". Ezzel az élete elmúlását próbálja jelképezni.

Berzsenyi Dániel egész életében a külső kényeszer árnyékában élt, s mégis sok dicső cselekedetet mondhat magáénak. Gazdaságilag hamar felülmúlta apját, így nem kellet nélkülöznie. Élete - szerinte - majdnem teljes, s csak az elmúlt gyermekkorát siratja. A magyar irodalom egyik kiemelkedő egyinésége volt, aki maradandót alkotott a költészet terén.

 

 

 
Bánk jellemzése és tragikuma PDF Nyomtatás E-mail
Írta: dezs   
Tovább...
 
A nemzeti dráma megteremtése PDF Nyomtatás E-mail
Írta: dezs   
Tovább...
 
Katona József:(1790-1830) Bánk bán PDF Nyomtatás E-mail
Írta: dezs   
Tovább...
 
A múlt, a jelen, a jövő Kölcsey és Vörösmarty költészetében PDF Nyomtatás E-mail
Írta: dezs   
Tovább...
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 Következő > Utolsó >>

Eredmények 10 - 18 / 39
Tanulási segédletek
Kötelező olvasmányok elemzései
Irodalom vázlatok
Történelem tételek
Nyelvtan tételek
Számítástechnika tételek
Szociológia tételek
Angol tételek
Növényvédőszer kémia tételek
Elsősegély tételek
Vállalkozásgazdaságtan tételek
Irodalom tételek 2.
Nyelvtan szóbeli tételek
Történelem tételek 2.
Biológia tételek
Angol szóbeli tételek
Angol nyelvtan tételek
Irodalom tételek 3.
Filozófia tételek
free counters
 
Template source from www.webhomez.net. Converted to Mambo template by Your Mambo Design.
© 2018 dezs.extra.hu - tételek gyűjteménye
Joomla egy nyílt forráskódú rendszer, mely a GNU/GPL Licensz alatt áll.