DEZS.EXTRA.HU
tételek gyűjteménye
 

Kezdőlap
Tételek
gardening.ro erdélyi kertészeti portál

Irodalom vázlatok
1. Balassi Bálint PDF Nyomtatás E-mail
Írta: dezs   
Miért az istenes verseit tartja az irodalomtudomány a legértékesebbnek? Mi jellemzi ezeket?
Tovább...
 
2. Zrínyi Miklós PDF Nyomtatás E-mail
Írta: dezs   
Fejtsd ki, hogyan jutott el Zrínyi főműve megírásához! Mi az eposz alapkoncepciója?
Tovább...
 
3. Csokonai Vitéz Mihály PDF Nyomtatás E-mail
Írta: dezs   
Miként fonódik össze a szerelem- és magányélmény Csokonainál? Fontos, híres verseket említs!
Tovább...
 
4. Berzsenyi Dániel PDF Nyomtatás E-mail
Írta: dezs   
Berzsenyi elégiaköltészete egy választott elégia részletes elemzésével
Tovább...
 
5. Kölcsey Ferenc PDF Nyomtatás E-mail
Írta: dezs   
Kölcsey híres versei a Himnuszon kívül – mennyire hatja át a romantika a költő verseit?
Tovább...
 
6. Katona József PDF Nyomtatás E-mail
Írta: dezs   
Jó drámának tartod a Bánk Bánt? Figyelj a szerkezet felépítésére! Mennyire színpadra való katona alkotása?
Tovább...
 
8. Petőfi Sándor PDF Nyomtatás E-mail
Írta: dezs   
Jellemezd Petőfi szerelmes verseit! Válassz egy kiemelt költeményt részletes elemzésre!
Tovább...
 
9. Arany János PDF Nyomtatás E-mail
Írta: dezs   
Egy választott Arany-ballada elemzése
Tovább...
 
7. Vörösmarty Mihály PDF Nyomtatás E-mail
Írta: dezs   
Hogyan ábrázolódik a költői élet- és léthelyzet Vörösmarty utolsó verseiben?
Tovább...
 
11. A 19. század második felének magyar szépprózája PDF Nyomtatás E-mail
Írta: dezs   
Adj képet Mikszáth kisprózájáról egy kiemelt novella elemzésével!
Tovább...
 
12. Ady Endre PDF Nyomtatás E-mail
Írta: dezs   
Rendszerezd Ady verseit verstípusok, korszakok, témák, esztétikai értékek alapján
Tovább...
 
10. Madách Imre PDF Nyomtatás E-mail
Írta: dezs   
A Tragédia műfaji és szerkezeti jellemzői hogyan hatnak a mű eszmei mondanivalójára?
Tovább...
 
13. Móricz Zsigmond PDF Nyomtatás E-mail
Írta: dezs   
A drámaiság jegyei Móricz prózájában; a Barbárok elemzése
Tovább...
 
14. Kosztolányi Dezső PDF Nyomtatás E-mail
Írta: dezs   
Egy regény elemzése több szempontból
Tovább...
 
15. Babits Mihály PDF Nyomtatás E-mail
Írta: dezs   
A Jónás könyve elemző értelmezése
Tovább...
 
16. A Nyugat első nemzedékének néhány kiemelt alkotója PDF Nyomtatás E-mail
Írta: dezs   
Tóth Árpád, a magány lírikusa
Tovább...
 
17. József Attila PDF Nyomtatás E-mail
Írta: dezs   
Hogyan lesz a magányt és a szenvedést esztétikailag értékesen kifejező lírikus? Fogalmazd meg véleményed kései költészetéről!
Tovább...
 
18. Radnóti Miklós PDF Nyomtatás E-mail
Írta: dezs   
Válaszd ki Radnóti egyik híres kései versét és elemezd az életrajzzal kölcsönhatásban!
Tovább...
 
19. Mai magyar irodalom PDF Nyomtatás E-mail
Írta: dezs   
Egy kortárs magyar lírikus pályaképe
Tovább...
 
20. Az ókor irodalmából PDF Nyomtatás E-mail
Írta: dezs   
Jellemezd a homéroszi eposzok közös sajátságait és utalj a homéroszi kérdésen keresztül az eposzok eltérő vonásaira!
Tovább...
 
21. A középkor és a reneszánsz irodalma PDF Nyomtatás E-mail
Írta: dezs   
Hogyan kapcsolódott össze Villon élete és költészete?
Tovább...
 
22. Irodalom a klasszicizmus, az érzékenység és a romantika korában PDF Nyomtatás E-mail
Írta: dezs   
Elemezd Puskin Anyeginjét a romantika formai és tartalmi követelményeinek szempontjából!
Tovább...
 
23. A XX. század irodalma - az avantgárd PDF Nyomtatás E-mail
Írta: dezs   
Jellemezd az avantgárdot a programok és az eltérő stílusirányzatok szempontjából! Hivatkozz művészekre és szemelvényekre!
Tovább...
 
Tanulási segédletek
Kötelező olvasmányok elemzései
Irodalom vázlatok
Történelem tételek
Nyelvtan tételek
Számítástechnika tételek
Szociológia tételek
Angol tételek
Növényvédőszer kémia tételek
Elsősegély tételek
Vállalkozásgazdaságtan tételek
Irodalom tételek 2.
Nyelvtan szóbeli tételek
Történelem tételek 2.
Biológia tételek
Angol szóbeli tételek
Angol nyelvtan tételek
Irodalom tételek 3.
Filozófia tételek
free counters
 
Template source from www.webhomez.net. Converted to Mambo template by Your Mambo Design.
© 2018 dezs.extra.hu - tételek gyűjteménye
Joomla egy nyílt forráskódú rendszer, mely a GNU/GPL Licensz alatt áll.